"НАДВОРІ ГОРОЮ, А В ХАТІ ВОДОЮ"

Barvinok - - News -

"Ко­ли сніг бу­ває мо­крим?

Оле­на МАСЛАК, Чер­ні­гів­ська обл."

Сніг бу­ває су­хим і мо­крим. Якщо бі­ля по­верх­ні зем­лі мі­ну­со­ва тем­пе­ра­ту­ра, то па­дає су­хий сніг, якщо тем­пе­ра­ту­ра ви­ще ну­ля гра­ду­сів — сніг мок­рий.

Сні­жин­ки — це при­мер­злі одна до одної кра­пель­ки чи кри­ста­ли­ки льо­ду. Усі во­ни рі­зні, але ко­жна не­о­дмін­но має шість про­ме­нів.

Твої улю­бле­ні зи­мо­ві за­ба­ви — які во­ни?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.