ТЕПЛО ЗАБИРАЄ КОСМОС

Barvinok - - News -

"Де в Укра­ї­ні най­хо­ло­дні­ше?

Ма­ри­на КОШЕЛЬ, Хмель­ни­цька обл."

Най­біль­ше в Укра­ї­ні мер­знуть жи­те­лі не пів­ні­чних обла­стей, а Лу­ган­ської, яка зна­хо­ди­ться на пів­ден­но­му схо­ді.

Чо­му? Бо сю­ди про­ни­кає хо­ло­дне по­ві­тря зі схо­ду. Во­но не ли­ше хо­ло­дне, а й су­хе. Су­хе по­ві­тря про­зоре, тож крізь ньо­го на­ко­пи­че­не влі­тку тепло швид­ко ви­хо­дить у космос. А най­хо­ло­дні­ше мі­сто се­ред обла­сних цен­трів — Лу­ганськ.

Чим ра­ду­ють те­бе зи­мо­ві дні?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.