ПОВЗЕ, ПОВЗЕ, АЛЕ ВГОРУ ВИЛАЗИТЬ

"Хто з тва­рин най­по­віль­ні­ше ру­ха­є­ться? Ан­тон КРУК, Жи­то­мир­ська обл."

Barvinok - - News -

Най­по­віль­ні­ші істо­ти на на­шій пла­не­ті — рав­ли­ки. Во­ни ру­ха­ю­ться зі швид­кі­стю 1,5 мі­лі­ме­тра на се­кун­ду, тоб­то за хви­ли­ну до­ла­ють від­стань при­бли­зно 6 сан­ти­ме­трів. Тож ко­ли стрі­неш пав­ли­ка"рав­ли­ка, не за­ва­жай йо­му ру­ха­ти­ся.

Що то­бі ві­до­мо про рав­ли­ків?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.