ДИХАЙ, НОСИКУ, І ГРІЙ!

"Чо­му на мо­ро­зі кра­ще ди­ха­ти но­сом? Оле­на КОРОЛЬ, Чер­ка­ська обл."

Barvinok - - News -

То­му, що твій но­сик уміє під­ви­щу­ва­ти чи зни­жу­ва­ти тем­пе­ра­ту­ру по­ві­тря, яке ти вди­ха­єш. Зав­дя­ки цьо­му при но­со­во­му ди­хан­ні тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря у но­со­гло­тці ли­ше на 1—2 гра­ду­си від­рі­зня­є­ться

від тем­пе­ра­ту­ри ті­ла. На­віть у 25"гра­ду­сний мо­роз за лі­че­ні се­кун­ди во­на ся­гає + 35—36,6 гра­ду­сів. Яка твоя улю­бле­на по­ра

ро­ку? Чо­му?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.