ЗАПОРУКА ХОРОШОЇ ОЦІНКИ

"Чо­му тре­ба ля­га­ти спа­ти в один і той са­мий час? Алі­на БУБКО, Сум­ська обл."

Barvinok - - News -

Якщо не при­вчи­шся ля­га­ти спа­ти в один і той са­мий час, твій сон бу­де не­мі­цним. Пі­сля та­ко­го сну на­вряд чи до­бре пра­цю­ва­ти­меш на уро­ках. Тож до­три­муй­ся ре­жи­му дня: ля­гай спа­ти і про­ки­дай­ся в один і той са­мий час.

Ко­ли ти ля­га­єш спа­ти? Чи до­три­му­є­шся ре­жи­му дня?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.