КЕВІН, СТЮАРТ, БОБ...

Barvinok - - News -

Ре­жи­се­ри філь­му "Ні­кчем­ний я" роз­по­від­а­ють, що мінь­йо­нів до­да­ли для то­го, щоб зро­би­ти Грю при­ва­бли­ві­шим. В ото­чен­ні без­глу­здих ство­рінь він стає сим­па­ти­чні­шим.

Спо­ча­тку мінь­йо­ни ма­ли бу­ти ве­ли­ки­ми, однак під час ро­бо­ти над філь­мом ста­ва­ли мен­ши­ми й мен­ши­ми. Де­хто ствер­джує, що во­ни тро­хи на­га­ду­ють дро­ї­дів із філь­му "Зо­ря­ні вій­ни".

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.