ATLAS РОБИТЬ САЛЬТО

Barvinok - - News -

Аме­ри­кан­ські вче­ні на­вчи­ли сво­го лю­ди­но­по­ді­бно­го ро­бо­та на ім'я Atlas ви­ла­зи­ти на під­ви­ще­н­ня, пе­ре­стри­бу­ва­ти з одно­го на дру­ге. Та най­біль­ше за­хо­пле­н­ня у гля­да­чів ви­кли­кає те, що він уміє ро­би­ти сальто на­зад. А пі­сля успі­шно­го пе­ре­вер­ту під­ні­має вгору ру­ки — "ра­діє" сво­є­му успі­хо­ві, мов спортс­мен.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.