ПАМПУШКИ ТА БУБЛИКИ

Barvinok - - News -

При­ро­да уміє "лі­пи­ти" зі сні­гу всі­ля­кі ди­во­ви­жі. На­при­клад, ко­ли тов­стий пласт сні­гу па­дає на кри­гу за пев­ної тем­пе­ра­ту­ри і швид­ко­сті ві­тру, він мо­же ко­ти­тись і утво­рю­ва­ти сні­го­ві пампушки. Усе­ре­ди­ні та­кої ку­лі сніг кри­хкі­ший, ніж зов­ні, йо­го ви­ду­ває ві­тер — то­ді до­ни­зу ко­ти­ться вже сні­го­вий бу­блик. Це рід­кі­сне яви­ще мо­жна по­ба­чи­ти в Пів­ні­чній Аме­ри­ці та у

Ве­ли­ко­бри­та­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.