ПІДВОДНІ БУРУЛЬКИ

Barvinok - - News -

Ко­ли по­верх­ня мо­ря нав­ко­ло по­лю­са (Пів­ні­чно­го або Пів­ден­но­го) за­мер­зає, зі­спо­ду льо­ду за­ли­ша­ю­ться "ки­ше­ні" з хо­ло­дною і со­ло­ною мор­ською во­дою. Ця су­міш щіль­ні­ша від мор­ської во­ди. Во­на по­віль­но опу­ска­є­ться на дно. При цьо­му хо­ло­дна вода за­мер­зає дов­ко­ла со­ло­ної ма­си. Утво­рю­ю­ться гі­гант­ські бурульки під по­верх­нею

кри­ги. Їх на­зи­ва­ють кри­жа­ни­ми ста­ла­кти­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.