СНІ­ГО­ВІ МОНСТРИ

Barvinok - - News -

ВЯпо­нії є мі­сце­вість (пре­фе­кту­ра Зао Остен), яку час від ча­су за­мі­тає сні­гом. Йо­го не при­би­ра­ють. Зго­дом він до­вер­ху за­си­пає де­ре­ва.

Во­ни пе­ре­тво­рю­ю­ться на сні­го­вих мон­стрів. Однак ту­ри­стів "стра­хо­ви­ська" не від­ля­ку­ють, а

при­ва­блю­ють. Де­я­кі з них на­віть на­ва­жу­ю­ться про­ве­сти се­ред них ці­лу ніч. Це яви­ще ви­ни­кає

раз на чо­ти­ри ро­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.