НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЛАСТИК

Barvinok - - News -

Уче­ні б'ють на спо­лох: за де­яки­ми да­ни­ми, до 83 від­со­тків ... ... у рі­зних кра­ї­нах сві­ту мі­стять ча­стин­ки пла­сти­ку!

Ці кри­хі­тні шма­то­чки по­тра­пля­ють ту­ди пі­сля ути­лі­за­ції зви­чай­но­го і про­ми­сло­во­го смі­т­тя. Мі­кро­ча­стин­ки зна­йшли на­віть у бу­ти­льо­ва­ній во­ді. Ось чо­му пла­сти­ко­ві пля­шки слід сор­ту­ва­ти окре­мо від ін­шо­го смі­т­тя, а не ви­ки­да­ти будь"ку­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.