МО­ЛО­ЧНИЙ ПИ­РІГ

Barvinok - - News -

Пер­ша ку­лі­нар­на кни­га бу­ла на­пи­са­на у Гре­ції

в ІV сто­літ­ті до на­шої ери. І хо­ча гре­ки не обі­да­ють (удень там ду­же жар­ко), по­по­їсти во­ни лю­блять. На­віть у кі­но­те­а­три бе­руть із со­бою щось сма­чнень­ке і ла­су­ють ним під час

спе­ці­аль­ної пе­ре­р­ви по­се­ред філь­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.