Чиє сі­но?

Barvinok - - News -

У Цен­траль­ній Азії во­дя­ться — не­ве­ли­кі ро­сли­но­ї­дні гри­зу­ни з дов­гим во­ло­ся­ним по­кри­вом, ма­лень­ки­ми ву­ха­ми і ко­ро­тким хво­стом.

На від­мі­ну від ін­ших зай­це­по­ді­бних, во­ни умі­ють за­го­тов­ля­ти сі­но на зи­му. Го­стри­ми зу­ба­ми зрі­за­ють тра­ву, су­шать її на сон­ці. Від­так скла­да­ють сі­но бі­ля сво­їх ні­рок у не­ве­ли­чкі стіж­ки. Щоб ці за­па­си не роз­ніс ві­тер, звер­ху при­кла­да­ють їх ка­мін­ця­ми.

А пи­щу­ха­ми тва­ри­нок на­зва­ли за пи­скля­ві зву­ки, які во­ни ви­да­ють. Чо­му да­ли їм ще й дру­гу на­зву — сі­но­став­ки або сі­но" став­ці — ви, на­пев­но, са­мі здо­га­да­ли­ся!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.