Па­вук по­ві­тро­пла­вець

Barvinok - - News -

Хоч у не­має кри­лець, во­ни вмі­ють пе­ре­мі­ща­ти­ся в по­ві­трі. За­брав­шись на де­рев­це чи ін­шу ви­со­ку мі­сци­ну, па­ву­чки ви­пу­ска­ють па­ву­ти­ну, а по­ві­тря­ний по­тік під­хо­плює її ра­зом з ма­лень­ким по­ві­тро­плав­цем.

У та­кий спо­сіб па­ву­ки по­до­ро­жу­ють на до­сить ве­ли­кі від­ста­ні — іно­ді й на со­тні кі­ло­ме­трів!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.