Хо­дить ри­ба… по зем­лі!

Barvinok - - News -

Не ві­ри­те? То­ді за­про­шую вас до Ін­дії, де жи­ве

Ко­ли во­до­йма пе­ре­си­хає, ця риб­ка пе­ре­би­ра­є­ться до ін­шої, до­ла­ю­чи іно­ді чи­ма­лу від­стань по зем­лі.

По­лю­ва­ти на ко­мах ви­хо­дить на су­шу і ме­шка­нець ман­гро­вих за­ро­стей — Во­ди­ться він на узбе­реж­жі Ав­стра­лії, Пів­ден­но"Схі­дної Азії та Афри­ки. За до­по­мо­гою гру­дних плав­ців і, спи­ра­ю­чись на хвіст, вилазить на гіл­ки де­рев або на ка­мі­н­ня. А утри­му­є­ться там зав­дя­ки при­со­скам на жи­во­ті.

Та й ме­шка­нець на­ших рі­чок — — теж уміє, зви­ва­ю­чись змі­є­по­ді­бним ті­лом, повз­ти по во­ло­гій тра­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.