СЛОВОГРАЙ

ХТО ЇВ МЕЛАЙ?

Barvinok - - News -

— най­мен­ша до­чка в сім'ї. Пра­виль­но роз­тлу­ма­чи­ла сло­во і зна­йшла у ньо­му най­біль­ше слів Бо­г­да­на ГВОЗДОВСЬКА з Ки­є­ва — во­на отри­має ро­зум­ний приз — кни­гу.

А хто зна­йде най­біль­ше слів (імен­ни­ків у на­зив­но­му від­мін­ку пе­ре­став­ля­н­ням лі­тер) у сло­ві

Що во­но озна­чає?

Пе­ре­мо­жець кон­кур­су приз.

отри­має

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.