ГАЙДА НА БУБЛЕЙНУ ХМАРУ!

Barvinok - - News -

Якось свя­тий Ми­ко­лай во­ру­хнув сво­єю бо­ро­дою, і з неї по­си­пав­ся зо­ря­ний пил. Він зі­брав йо­го та й злі­пив із ньо­го кри­хі­тну дів­чин­ку. Дму­хнув на неї — і во­на ожи­ла. На­звав її Сні­жин­кою. А щоб їй бу­ло ве­се­ло, злі­пив із зо­ря­но­го пи­лу ще й по­дру­жок. З то­го ча­су во­ни ра­зом лі­плять сні­жин­ки, по­до­ро­жу­ють.

Якщо гру­дне­вої но­чі па­дає ти­хий сніг, зна­йте — свя­тий Ми­ко­лай вже близь­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.