ВА­ЖЛИ­ВИЙ СЕ­КРЕТ

Barvinok - - News -

Ви­ши­куй со­не­чка від най­біль­шо­го до най­мен­шо­го

і про­чи­тай ду­же ва­жли­вий се­крет.

Кві­тне­вий день рік го­дує. Кві­тень з во­дою, а травень з тра­вою. Якщо на по­ча­тку кві­тня грім — на те­пле лі­то.

Ку­зьма. Ле­о­нід. Юрій. Йо­сип. Да­ни­ло. Еду­ард. Ру­слан. Ер­нест. Ва­силь. Оме­лян. Дя­тел —

Їж ков­ба­ску, по­ки Па­сха. Па­ска ще в ко­ло­сі. Жда­ли, як свя­че­ної па­ски.

Кінь на чо­ти­рьох но­гах і то спо­ти­ка­є­ться. Ку­ди кінь з ко­пи­том, ту­ди й рак з кле­шнею. На чу­жо­му ко­ні да­ле­ко не по­ї­деш. Знай­ся кінь з ко­нем, а віл з во­лом. Був на ко­ні і під ко­нем.

Ан­глій­ські кор­жи­ки —

Сім. Сто. П'ять. Три. Нуль. Один.

Дев’ять ла­гі­дних слів не за­гла­дять одно­го по­га­но­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.