ЦЕГЛА ЗІ СМІ­Т­ТЯ

Barvinok - - News -

Аме­ри­кан­ський ви­на­хі­дник Кріс Ма­у­рер ви­го­тов­ляє бу­ді­вель­ні ма­те­рі­а­ли за до­по­мо­гою двох не­зви­чай­них "по­мі­чни­ків". Він до­дає їх у спе­ці­аль­ний ре­зер­ву­ар із бу­ді­вель­ним смі­т­тям. Пер­ші роз­чи­ня­ють і скле­ю­ють від­хо­ди в одно­рі­дну ма­су. Її ви­ли­ва­ють

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.