ОКУЛЯРИ КАМЕРА

Barvinok - - News -

Аме­ри­кан­ські ви­на­хі­дни­ки "озбро­ї­ли" сон­це­за­хи­сні окуляри фо­то# і ві­део­ка­ме­рою.

Одя­гнув­ши та­кий ґа­джет, мо­жна зро­би­ти чу­до­ві знім­ки або 40 хви­лин при­коль­но­го ві­део. Пов­но­го за­ря­ду аку­му­ля­то­ра ви­ста­Ін­же­не­ри чає на пів­то­ри го­ди­ни без­пе­рерв­ної ро­бо­ти. Окуляри во­до­стій­кі та пи­ло­не­про­ни­кні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.