А Я — ТА­КИЙ!

Barvinok - - News -

Три­ває спеціальний про­ект "Бар­він­ку" "А Я — ТА­КИЙ!". Дай від­по­відь на одне із за­пи­тань під ці­ка­вин­ка­ми. Ска­жи на всю Укра­ї­ну: "А я — та­кий!". Най­ці­ка­ві­шо­го ли­ста бу­де на­дру­ко­ва­но в жур­на­лі, а йо­го ав­то­ра від­зна­че­но по­да­рун­ком. Приз від про­е­кту "А я — та­кий!" ви­бо­ро­ла Яна ЯЩУК із Ки­є­ва:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.