ЛІ­СІВ МЕНШАЄ!

Barvinok - - News -

1. Хо­дить па­ні в срі­бно­му жу­па­ні. 2. Сам ма­лень­кий, а шу­ба де­рев'яна. 3. Всіх го­дує, на­пу­ває,

А про неї не ко­жен дбає.

4. Зи­мою спить, а лі­том шумить. 5. Хоч не шию я ні­ко­ли,

А го­лок в ме­не до­во­лі.

Ро­сли­ни ви­ді­ля­ють ки­сень і ро­блять на­шу

пла­не­ту при­да­тною для

жи­т­тя. Однак лю­ди без­жаль­но ви­ру­бу­ють лі­си — за остан­ні 50 ро­ків зни­ще­но 70 від­со­тків сві­то­вих площ лі­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.