КОТЯЧИЙ ОСТРІВ

Barvinok - - News -

Не­ве­ли­кий острів Фра­джост в Ін­дій­сько­му оке­а­ні на­зи­ва­ють іще ко­тя­чим остро­вом. Тут на­лі­чу­ють 10 ти­сяч ко­тів. Во­ни по­тра­пи­ли сю­ди, ма­буть, з ко­ра­бля, який ба­га­то ро­ків то­му за­то­нув не­по­да­лік,

і зго­дом роз­мно­жи­ли­ся. Удень мур­чи­ки хо­ва­ю­ться в но­рах, а вно­чі під час від­пли­ву лов­лять ри­бу. Іно­ді пли­вуть по неї

да­ле­ко в мо­ре. Умі­ють і пла­ва­ти, і пір­на­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.