"САД ВУГРІВ"

Barvinok - - News -

Умо­рях є тва­ри­ни, схо­жі на ро­сли­ни. На­при­клад, мор­ські ву­грі — ле­да­чі ри­би. Во­ни май­же не пла­ва­ють, на тре­ти­ну за­ри­ва­ю­ться в пі­сок, а го­ло­ва і

ту­луб вер­ти­каль­но стир­чать у во­ді — не­мов ви­ро­ста­ють із дна. Ску­пче­н­ня цих

риб на­га­дує сад. Во­ни ду­же ля­кли­ві. Щой­но за­чу­ють не­без­пе­ку, хо­ва­ю­ться у нір­ках. "Сад" зни­кає. По­ба­чи­ти це ди­во мо­жна на пі­ща­но­му схи­лі Акаб­скої за­то­ки Чер­во­но­го мо­ря (не­по­да­лік

мі­ста Да­хаб у Єги­пті).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.