ЗАМОРСЬКІ ГОСТИНЦІ

Barvinok - - News -

Отри­муй го­стин­чик з Ар­ген­ти­ни. Чи­ма­ло кра­їн Ла­тин­ської Аме­ри­ки теж вва­жа­ють ці ла­со­щі сво­ї­ми. Як во­ни на­зи­ва­ю­ться — про­чи­та­єш, склав­ши гле­чик

з мо­ло­ком. бі­ло­го цукру, 1 сто­ло­ву лож­ку со­ди,

роз­чи­не­ної в пів­склян­ки во­ди. Кип'яти­ти на слаб­ко­му во­гні, по­стій­но по­мі­шу­ю­чи, аж по­ки су­міш за­гу­сне і

на­бу­де ко­ри­чне­во­го ко­льо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.