Кри­ла­тий смі­хо­тун

Barvinok - - News -

У са­ва­нах і рід­ко­ліс­сях Ав­стра­лії та Но­вої Гві­неї мо­жна по­ба­чи­ти або

Дру­гу на­зву птах ді­став за гу­чні кри­ки, які на­га­ду­ють сміх — істе­ри­чний, глу­зли­вий чи на­віть злов­ті­шний.

Осо­бли­во га­ла­сли­ві ку­ка­ба­ри ве­чо­ра­ми та на сві­тан­ку. По­при шум і де­я­кі не­зру­чно­сті, мі­сце­ві жи­те­лі ра­ді­ють, ко­ли во­ни осе­ля­ю­ться по­руч. Річ у тім, що цей кри­ла­тий смі­хо­тун жи­ви­ться пла­зу­на­ми, зокре­ма й отруй­ни­ми змі­я­ми. Він ха­пає здо­бич дзьо­бом по­за­ду го­ло­ви, зді­йма­є­ться ра­зом з нею

ви­со­ко вго­ру, а по­тім ки­дає на зем­лю. Змія, зві­сно, роз­би­ва­є­ться, і ку­ка­ба­ра по­їдає її.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.