Ой, за­раз по­чер­во­нію!

Barvinok - - News -

Чи мо­жуть тва­ри­ни чер­во­ні­ти? — єди­ний із ссав­ців, ко­го мо­жна при­му­си­ти по­чер­во­ні­ти. Що­прав­да, чер­во­ніє він не з со­ро­му, а від со­ня­чних про­ме­нів. Шкі­ра бе­ге­мо­та має за­ло­зи, які ви­ді­ля­ють ре­чо­ви­ну, що ро­же­віє на спе­ко­тно­му сон­ці.

А от уміє не ли­ше змі­ню­ва­ти ко­лір сво­го ті­ла, щоб зли­ти­ся з нав­ко­ли­шнім се­ре­до­ви­щем. Він мо­же та­кож змі­ню­ва­ти за­барв­ле­н­ня рі­зних ча­стин ті­ла: на­при­клад, один йо­го бік сво­їм ко­льо­ром при­вер­та­ти­ме "дру­зів", а дру­гий — від­ля­ку­ва­ти­ме хи­жа­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.