А ШАПКА НЕ ГОРІЛА...

"Чо­му ка­жуть: "На зло­ді­є­ві шапка го­рить"?

Barvinok - - News - Алі­на МА­ЛА, Пол­тав­ська обл."

Кри­ла­тий ви­раз "На зло­ді­є­ві шапка го­рить" — дав­ній. Про йо­го ви­ни­кне­н­ня існує ле­ген­да.

Якось на ба­за­рі обі­кра­ли ба­га­тія. Зло­дія не впі­йма­ли, але всі ви­хо­ди пе­ре­кри­ли. На до­по­мо­гу по­кли­ка­ли ча­клу­на, щоб до­по­міг зна­йти кра­дія.

Ча­клун про­вів ма­гі­чний ри­ту­ал і ска­зав:

"На зло­ді­є­ві шапка го­рить". Кра­дій зля­кав­ся, вхо­пив­ся за ша­пку і ви­ка­зав се­бе. Від­то­ді й став цей ви­раз кри­ла­тим.

Що озна­чає цей ви­раз? Які фра­зе­о­ло­гі­зми ти вжи­ва­єш, спіл­ку­ю­чись із дру­зя­ми?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.