МУДРІ ПТАХИ

"Чо­му гу­си взим­ку не мер­знуть? Сер­гій МОРОЗ, Пол­тав­ська обл."

Barvinok - - News -

Гу­си не мер­знуть узим­ку не ли­ше то­му, що ма­ють те­плий пух і гу­сте пір'я.

Під час ве­ли­ких мо­ро­зів у них спо­віль­ню­є­ться сер­це­би­т­тя, обмін ре­чо­вин, зни­жу­є­ться тем­пе­ра­ту­ра ті­ла. Це дає їм змо­гу не ли­ше ви­жи­ва­ти, а й бу­ти до­сить актив­ни­ми, не впа­да­ти у зи­мо­ву спля­чку. Ко­ли ж на­ста­ють трі­ску­чі мо­ро­зи, гу­си пе­ре­лі­та­ють ту­ди, де тро­хи те­плі­ше.

Які ці­ка­ві фа­кти з жи­т­тя цих пта­хів ти зна­єш?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.