"ЗАЙВІ" АБО ШКІДЛИВІ ДОЩІ

"Як роз­га­ня­ють хма­ри? Ле­ся БОРУЛЬ, Хмель­ни­цька обл."

Barvinok - - News -

Для зни­ще­н­ня "зай­вих" або шкі­дли­вих (які не­суть отруй­ні ча­сто­чки) до­що­вих хмар за­сто­со­ву­ють спе­ці­аль­ні ре­чо­ви­ни: рід­кий азот, ву­гле­ки­сло­ту і це­мент.

Цю су­міш у кон­тей­не­рі ски­да­ють на хма­ри з лі­та­ків. Там кон­тей­не­ри са­мі роз­па­ко­ву­ю­ться. Пі­ло­ти ма­ють спе­ці­аль­ні при­ла­ди, які до­по­ма­га­ють їм не обро­би­ти одну і ту са­му хма­ру дві­чі.

Фа­хів­ці ка­жуть, що ни­ні для роз­го­ну хмар ви­ко­ри­сто­ву­ють еко­ло­гі­чно чи­сті ма­те­рі­а­ли, і цей про­цес не шко­дить дов­кі­л­лю.

Чи лю­биш спо­сте­рі­га­ти за хма­ра­ми, їхні­ми "ма­люн­ка­ми"?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.