ПОСОЛЕНІ ТРОТУАРИ

"Чо­му під час оже­ле­ди­ці до­ро­ги по­си­па­ють сі­л­лю? Ма­ри­на ЧАЙКО, Жи­то­мир­ська обл."

Barvinok - - News -

Якщо до льо­ду (за тем­пе­ра­ту­ри нуль гра­ду­сів Цель­сія) до­да­ти сіль, то кри­га пе­ре­тво­ри­ться на во­ду. І щоб та­ка во­да зно­ву за­мер­зла, тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря має бу­ти ниж­чою на 1—3 гра­ду­си. То­му до­ро­ги і тротуари по­си­па­ють сі­л­лю.

З ким лю­биш ка­та­ти­ся взим­ку на ков­за­нах?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.