ЩО "КАЖЕ" ГИКАВКА

"Чо­му на­па­дає гикавка? Ма­ри­на ХОМУТ, Пол­тав­ська обл."

Barvinok - - News -

Гикавка свід­чить про те, що ви­ни­кли про­бле­ми з трав­ле­н­ням.

Пе­ре­ва­жно по­чи­на­є­ться то­ді, ко­ли лю­ди­на їсть ква­пли­во, ков­тає ве­ли­кі шма­тки і пе­ре­їдає. Ор­га­нізм у та­ких ви­пад­ках "вми­кає" за­сте­ре­жний си­гнал — ги­кав­ку. Дає зна­ти, що їжу слід ре­тель­ні­ше пе­ре­жо­ву­ва­ти, їсти по­віль­но і зна­ти мі­ру.

Що ро­биш, ко­ли на те­бе на­па­дає гикавка?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.