ЗОЛОТА МЕДАЛЬ

Barvinok - - News -

Оди­над­ця­ти­кла­сник із За­кар­па­т­тя Ва­лен­тин Фре­чка здо­був зо­ло­ту медаль на "Олім­пі­а­ді ге­ні­їв" у США. Він ви­на­йшов, як ви­ро­бля­ти па­пір з ... ... ... .

Та­кий па­пір на­ба­га­то де­шев­ший та еко­ло­гі­чно чи­сті­ший. З ньо­го мо­жна ви­го­тов­ля­ти па­ке­ти, сум­ки, ту­бу­си для ру­чок, одно­ра­зо­вий по­суд то­що. Ви­на­хід Ва­лен­ти­на дає змо­гу ли­ше про­тя­гом одно­го ро­ку ско­ро­ти­ти ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів у всьо­му сві­ті на 18 від­со­тків.

Пр­опу­ще­ні сло­ва зна­йди у ре­бу­сах. Лиш один ряд зубів, а ці­лий пень

пе­ре­ку­сить.

4. Ро­га­тий, а не бик.

5. У во­гні не го­рить, у во­ді не то­не. 6. В зем­ля­ній си­джу ко­мо­рі,

а ко­са моя на­дво­рі.

7. У бо­ло­ті пла­че, а з ньо­го не йде.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.