МІНІ СКВЕР

Barvinok - - News -

До цьо­го ко­ри­сно­го ви­на­хо­ду до­ду­ма­ли­ся ви­пад­ко­во.

На по­ча­тку ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя да­хи мі­ських бу­ді­вель за­си­па­ли ша­ром зем­лі — для за­хи­сту від по­жеж. Зго­дом там з'яви­ли­ся ро­сли­ни. Во­ни й під­ка­за­ли лю­дям ство­рю­ва­ти оа­зи на да­хах бу­дин­ків.

Улі­тку мі­ні­Nсквер за­хи­щає від спе­ки, взим­ку — від хо­ло­ду. А ще очи­щує по­ві­тря. У Єв­ро­пі та Япо­нії ... на да­хах ду­же по­пу­ляр­ні.

Пр­опу­ще­не сло­во про­чи­тай у ви­ді­ле­них клі­тин­ках кро­свор­да, впи­сав­ши у ньо­го від­по­віді на за­гад­ки.

1. Во­да на во­ді пла­ває.

2. Хто най­вір­ні­ший ха­зя­ї­ну?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.