УКРА­ЇН­СЬКИЙ ВИ­НА­ХІД

Barvinok - - News -

Ці пре­дме­ти осо­би­стої гі­гі­є­ни є одни­ми з най­біль­ших у сві­ті за­бру­дню­ва­чів дов­кі­л­ля.

Укра­їн­ські ви­на­хі­дни­ки з ком­па­нії Effa роз­ро­би­ли ... ... ... з пе­ре­ро­бле­но­го па­пе­ру та еко­ло­гі­чно чи­стих ма­те­рі­а­лів.

Ру­чку ви­го­то­ви­ли з пе­ре­ро­бле­но­го па­пе­ру, вкри­то­го ла­мі­на­том на осно­ві ку­ку­ру­дзя­но­го кро­хма­лю. Во­ло­кна — з ін­но3.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.