ПІСОК, ТА НЕ ТОЙ

Barvinok - - News -

В Ан­глії вже є но­вий бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал — та­кий же мі­цний, як бе­тон. Ви­ро­бля­ють йо­го з до­да­ва­н­ням дрі­бно­зер­ни­сто­го пі­ску з ... , а не кру­пно­зер­ни­сто­го, яко­го у при­ро­ді обмаль і ви­до­бу­ток яко­го руй­нує ру­сла рі­чок, шко­дить еко­ло­гії. А дрі­бно­зер­ни­стий пісок май­же не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться.

Но­вий бу­ді­вель­ний ма­те­рі­ал пі­сля пе­ре­роб­ки мо­жна за­сто­су­ва­ти в ін­ших про­__

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.