Як па­рость ви­но­гра­дної ло­зи

Barvinok - - News -

Чуб­чик ду­же ра­дів, що ман­дрів­ка на­ре­шті при­ве­ла ко­ман­ду в Укра­ї­ну.

— Ба­чу, дру­зі, укра­їн­ські стра­ви вам сма­ку­ють! Але ж у ко­жній кра­ї­ні най­го­лов­ні­ше — це мо­ва. Зав­тра з са­мо­го ран­ку за­про­шую по­пра­цю­ва­ти у зна­йо­мо­го. Він дбає про кра­су і чи­сто­ту мо­ви. Як то ка­жуть: хто хо­че ба­га­то зна­ти, то­му тре­ба ма­ло спа­ти.

— Який гар­ний кві­тник! — зди­ву­вав­ся Во­сьмий.

— Су­пер! — ви­гу­кнув Дев'ятий. — Бур'янів ба­га­то… — скри­вив­ся Де­ся­тий. — До пра­ці! — ско­ман­ду­вав Чуб­чик. До­по­мо­жи ма­лю­кам ви­по­ло­ти бур'яни. Для цьо­го зна­йди і по­ви­кре­слюй зайві лі­те­ри.

— А тут ро­сте ви­но­град. Йо­го тре­ба підв'яза­ти, щоб був гар­ний уро­жай.

До яко­го з двох кі­ло­чків (ви­бе­ри пра­виль­ний ва­рі­ант) тре­ба

підв'яза­ти ко­жну ро­сли­ну, що ро­сте між ни­ми?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.