ОСТРІВ КОКОС

Barvinok - - News -

Острів Кокос (8х3 кі­ло­ме­три) не­дар­ма на­зи­ва­ють остро­вом пі­рат­ських скар­бів. З ХVІІ сто­лі­т­тя тут бу­ла ба­за пі­ра­тів. Звід­си во­ни на­па­да­ли на мі­ста і ко­ра­блі

ти­хо­оке­ан­сько­го узбе­реж­жя Аме­ри­ки. За ле­ген­да­ми, са­ме на цьо­му остро­ві пі­ра­ти

схо­ва­ли свої скар­би. Це один із най­менш за­се­ле­них остро­вів Ти­хо­го оке­а­ну. Він ва­бить дай­ве­рів — у при­бе­ре­жних во­дах ба­га­то мор­ських ме­шкан­ців.

У джун­глях на остро­ві во­ди­ться 90 ви­дів пта­хів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.