РІЧКИ АНТАРКТИДИ

Barvinok - - News -

Зда­є­ться, що Ан­тар­кти­да — без­края сні­го­ва пу­сте­ля. Однак тут є во­до­йми. Зокре­ма, озе­ро Схід під кри­жа­ним щи­том. А на по­верх­ні з гру­дня по лю­тий мо­жна ми­лу­ва­ти­ся най­біль­шою

рі­чкою кон­ти­нен­ту — Онікс. У гру­дні тут лі­то, во­да з та­ну­чих льо­до­ви­ків жи­вить

цю рі­чку та ін­ші річки і струм­ки. Де­які з них утво­рю­ю­ться з ро­ку в рік. Річки, не­су­чи

та­лу во­ду, не да­ють їй руй­ну­ва­ти льо­до­ви­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.