СВЯТО ЗДOРOВOГO ХАРЧУВАННЯ

Barvinok - - News -

Всесвітній день здо­ро­во­го харчування що­ро­ку від­зна­ча­ють 16 жов­тня. Це свято й усіх бар­він­чат. Адже ми з ва­ми ось уже кіль­ка ро­ків по­спіль вчи­мо пра­ви­ла здо­ро­во­го харчування. Бо хо­че­мо бу­ти здо­ро­ви­ми. За да­ни­ми Все­сві­тньої ор­га­ні­за­а­ції охо­ро­ни здо­ров'я (ВООЗ), май­же 80 від­со­тків за­хво­рю­вань пев­ною мі­рою пов'яза­ні з не­пра­виль­ним хар­чу­ва­н­ням.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.