ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ МАКАРОНІВ

Barvinok - - News -

25 жов­тня — Всесвітній день макаронів. Усім, хто лю­бить цю стра­ву, вче­ні під­го­ту­ва­ли по­да­ру­нок: во­ни вва­жа­ють ма­ка­ро­ни не шкі­дли­вою, а по­жив­ною і здо­ро­вою їжею.

— чер­стві бу­ло­чки. Їх роз­мо­чу­ють у су­мі­ші мо­ло­ка, цукру і яй­ця. По­тім об­сма­жу­ють на ма­слі та об­си­па­ють цукром. Ма­буть, ко­лись ни­ми ла­су­ва­ли бі­дні ли­ца­рі. Ни­ні у та­кий спо­сіб го­ту­ють сма­ко­ту із за­ли­шків хлі­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.