СОНЯШНИКОВИЙ СОНЯЧНИЙ НАСТРІЙ

Barvinok - - News -

Лю­биш со­ня­шни­ко­ве на­сі­н­ня — ти мо­ло­дець! Во­но зба­га­чує твій мо­зок жир­ни­ми ки­сло­та­ми Оме­гаN3 — він до­бре пра­цю­ва­ти­ме і на кон­троль­ній, і під час ви­ко­на­н­ня до­ма­шньо­го завдання, роз­га­ду­ва­н­ня кро­свор­дів.

Не­дар­ма со­ня­шни­ки по­вер­та­ють свої го­лів­ки до сон­ця — на­би­ра­ю­ться йо­го си­ли і ба­дьо­ро­сті. Ко­жна на­сі­ни­на — то ма­лень­кий по­да­ру­нок від со­ня­шни­ка і від сон­ця — щоб був і ба­дьо­рим, і усмі­хне­ним. Уче­ні так і ка­жуть: на­сі­н­ня со­ня­шни­ка по­кра­щує настрій.

Ху­до­жник В. ДУНАЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.