Бу­ла со­ло­на — ста­ла прі­сна

Barvinok - - News -

— по­ті­шні на ви­гляд не­лі­та­ю­чі пта­Nхи — на­се­ля­ють при­бе­ре­жні те­ри­то­рії та остро­ви Пів­ден­ної пів­ку­лі, пе­ре­ва­жно Антарктиди. Во­ни чу­до­во при­сто­со­ва­ні до жи­т­тя бі­ля во­ди — їхні кри­ла пе­ре­тво­ре­ні на ла­сти, а між паль­ця­ми ніг є пе­ре­тин­ки, то­му во­ни по­чу­ва­ю­ться у во­ді, як у рі­дній сти­хії. У мо­рі, як ві­до­мо, во­да со­ло­на і не­при­да­тна для пи­т­тя. Але пін­гві­ни

на­вчи­ли­ся її "опрі­сню­ва­ти". Для цьо­го в їхньо­му ті­лі є спе­ці­аль­ні за­ло­зи, які ви­лу­ча­ють сіль із во­ди. Від­так во­на ви­во­ди­ться че­рез осо­бли­ві жо­лоб­ки на дзьо­бі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.