Не­зви­чай­ний стрі­лець

Barvinok - - News -

До не­зви­чай­них ре­пти­лій на­ле­жать або

ящір­ки. На го­ло­ві в них і справ­ді є ро­ги. А на ті­лі — рі­зні за фор­мою пла­стин­ки, з яких во­йов­ни­чо стир­чать чи­слен­ні ши­пи.

Ці ящір­ки, по­мі­тив­ши не­без­пе­ку, за­ко­пу­ю­ться в зем­лю. У пісок во­ни про­сто вкру­чу­ю­ться го­ло­вою, ні­би гвинт. Якщо ж ґрунт твер­ді­ший, ящір­ка при­ти­ску­є­ться до ньо­го і, роз­гой­ду­ю­чись у рі­зні бо­ки, за­хо­плює кра­я­ми тро­хи зем­лі й за­ки­дає її со­бі на спи­ну. Кіль­ка хви­лин та­ких ру­хів — і во­на за­ко­па­є­ться ціл­ком.

А мо­же на­віть стрель­ну­ти… кров'ю з очей! Для цьо­го во­на стрім­ко під­ви­щує кров'яний тиск у го­ло­ві, різ­ко ско­ро­чує ве­ли­ку су­ди­ну — і ців­ка кро­ві ле­тить на кіль­ка де­ся­тків сан­ти­ме­трів у бік во­ро­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.