СОНЯЧНИЙ ТЕ­ЛЕ­ФОН

Barvinok - - News -

Ком­па­нія Samsung роз­ро­би­ла мо­біль­ний те­ле­фон на со­ня­чних ба­та­ре­ях. Щоб за­ря­ди­ти йо­го, до­сить по­кла­сти на со­не­чко. До то­го ж цей те­ле­фон із вто­рин­но­го пла­сти­ку. У ньо­го вмон­то­ва­но кро­ко­мір, який по­ка­же, від якої кіль­ко­сті шкі­дли­вих ви­ки­дів лю­ди­на убез­пе­чи­ла пла­не­ту, про­гу­лю­ю­чись пі­шки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.