РОБОТИ ВЧАТЬСЯ У ЛЮ­ДЕЙ

Barvinok - - News -

Роботи но­во­го по­ко­лі­н­ня зда­тні вчи­ти­ся у лю­дей, по­вто­рю­ю­чи їхні дії. Тож не­вдов­зі во­ни змо­жуть пра­цю­ва­ти ра­зом із лю­дьми, від­сте­жу­ва­ти, що во­ни ро­блять, і ді­зна­ва­ти­ся, як мо­жуть до­по­мог­ти їм.

Ви­на­хі­дни­ки удо­ско­на­лю­ють ство­ре­ні на осно­ві ней­ро­ме­ре­жі при­строї — щоб роботи мо­гли опи­са­ти по­слі­дов­ність дій лю­ди­ни зро­зумі­лою мо­вою. Так до­слі­дни­ки кра­ще зна­ти­муть, де во­ни при­пу­сти­ли­ся по­мил­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.