ДОПОМОЖЕ СТАЛЕВА ВАТА

Barvinok - - News -

Гол­ланд­ський ін­же­нер Ерік Шлан­ген створив асфальт, який під ді­єю ви­со­кої тем­пе­ра­ту­ри сам се­бе "лі­кує".

До йо­го скла­ду до­да­но ста­ле­ву ва­ту (ста­ле­ву вов­ну), яка при на­грі­ван­ні роз­плав­ляє дов­ко­ла се­бе бі­тум і в та­кий спо­сіб за­кле­ює трі­щи­ни. "Ро­зум­ний" асфальт удві­чі по­дов­жить тер­мін при­да­тно­сті до­ро­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.