БЛАКИТНИЙ ДРАКОН

Barvinok - - News -

Бла­ки­тні дра­ко­ни (мо­лю­ски гла­у­кус) во­дя­ться в по­мір­них і тро­пі­чних во­дах США. Схо­жі на ди­тя­чі ігра­шки чи ко­смі­чних при­буль­ців. Усе жи­т­тя пли­вуть за те­чі­єю на по­верх­ні во­ди — у по­шу­ках їжі (дрі­бнень­ких мор­ських ме­шкан­ців).

На пла­ву три­ма­ю­ться зав­дя­ки буль­ба­шкам по­ві­тря, які ков­та­ють і три­ма­ють у че­рев­ній по­ро­жни­ні. По­ба­чи­ти гла­у­кус мо­жна то­ді, ко­ли ві­тер дме в при­бе­ре­жні во­ди чи хви­лею ви­ки­не їх на бе­рег. Зав­довж­ки гла­у­кус 2—3 сан­ти­ме­три, однак тра­пля­ю­ться й ве­ли­кі — до 8 сан­ти­ме­трів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.