"БІЛА СОРОЧКА"

Barvinok - - News -

Ко­ли на узбе­реж­жя ісланд­ської за­то­ки Ху­на­фло­уї спа­да­ють су­тін­ки, тут мо­жна по­ба­чи­ти див­не ство­рі­н­ня: ма­мон­та чи ди­но­зав­ра, що

при­йшов по­пи­ти во­ди. На­справ­ді це ске­ля Хві­тцер­кур (у пе­ре­кла­ді — "біла сорочка"). Удень на неї сі­да­ють со­тні бі­лих пта­хів, і зда­є­ться, що

кам'яний монстр одя­гнув бі­лу со­ро­чку. Ця 15Aме­тро­ва ске­ля — за­ли­шки дав­ньо­го вул­ка­ну. Хви­лі та ві­тер руй­ну­ють її, тож мі­сце­ві жи­те­лі "лі­ку­ють" мон­стра — змі­цню­ють

осно­ву це­мен­том.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.