ДИ­ВО ПАЛИВО

Barvinok - - News -

Япон­ські вче­ні зно­ву зди­ву­ва­ли світ. Во­ни про­по­ну­ють но­вий спо­сіб ви­ро­бни­цтва па­ли­ва — з ... ... . Ця си­ро­ви­на не­до­ро­га і до­сту­пна. До то­го ж ви­ро­бни­цтво та­ко­го па­ли­ва не шко­ди­ти­ме дов­кі­л­лю.

Пр­опу­ще­ні сло­ва зна­йди у ре­бу­сах. ВІД­ПО­ВІДІ НА ЗАВ­ДА­Н­НЯ, вмі­ще­ні у № 10

Опа­ле ду­бо­ве ли­стя.

1. Кри­га. 2. Со­ба­ка. 3. Пил­ка. 4. Мі­сяць. 5. Прав­да. 6. Мор­ква. 7. Ку­лик. — Га­ляв­ки.

Олі­вець.

Одно­ра­зо­ва зу­бна щі­тка. Пи­лип, Устим, Се­мен,Та­рас, Еміль, Лав­ро, Яре­ма. — Пу­сте­ля.

Ко­рок.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.